ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ ตราเกษตรสุข ขนาด 5 กิโลกรัม

(0 รีวิว)

330.00 ฿ 330.0 THB 330.00 ฿

330.00 ฿

    ไม่มีการรวมนี้

    - ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เกษตรสุข ทุ่งกุลาร้องไห้ ปลอดภัย ไร้เคมี ช่วยสร้างสุขภาพที่ดี

    "เกษตรสุข" เราคัดเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ เพาะปลูกในแปลงนาอินทรีย์ แหล่งน้ำปลอดสารปนเปื้อน ใช้ปุ๋นอินทรีย์ พร้อมแยกสีข้าวอินทรีย์จากข้าวทั่วไป ผ่านการรับรองมาตรฐานออแกนิก 

    "เกษตรสุข" สนับสนุนเกษตรยั่งยืนด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรมีโอกาสสร้างรายได้ ทำอาชีพเกษตรให้มั่นคง และตั้งใจให้ผู้บริโภคทุกคนได้ทานอาหารปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี ในราคาสมเหตุสมผล

    "ข้าวอินทรีย์เกษตรสุข" ได้รับการรับรองจากมาตรฐานออแกนิคจากสหรัฐอเมริกา (USDA Standard)มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) จาก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

    บริษัท เกษตรอินโน จำกัด
    101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
    ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

    เยี่ยมชมเว็บไซต์ เกษตรอินโน