บริษัท เกษตรอินโน จำกัด เวอร์ชัน Odoo 15.0+e

ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท เกษตรอินโน จำกัด ตัวอย่างของ Odoo โอเพนซอร์ส ERP.

แอปพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว

2c2p Payment Acquirer
The module allow the customers to make payments on Odoo website using 2c2p Payment Gateway. The module facilitates 2c2p integration with Odoo
Odoo Website Guest Checkout
The module allows you to disallow guest checkout for customers. The customers would need to login to make a purchase on the Odoo website.
ขาย
ใบแจ้งหนี้
การออกใบแจ้งหนี้
การชำระ
เว็บไซต์
เว็บไซต์
สินค้าคงคลัง
จัดการสต็อกและกิจกรรมลอจิสติกส์ของคุณ
บัญชี
การบัญชีวิเคราะห์
สั่งซื้อ
ใบสั่งซื้อ
จุดขาย
อินเทอร์เฟซ PoS ที่ใช้งานง่ายสำหรับร้านค้าและร้านอาหาร
โปรเจค
จัดระเบียบและวางแผนโปรเจ็กต์ของคุณ
eCommerce
ขายสินค้าของคุณออนไลน์
การผลิต
ใบสั่งผลิตและ BOM
การใช้จ่าย
ส่ง ตรวจสอบ และออกใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายของพนักงานใหม่
เว็บไซต์
สร้างและปรับแต่งแอป Odoo ของคุณ
เอกสาร
เอกสาร
บุคลากร
บุคลากร
OS Disable Quick Create
Disable "quick create" for all and "create and edit" for specific models
Roots - API Base
Interface Base
Website Webkul Addons
Website Webkul Addons allows Odoo users to manage all Webkul’s Odoo website Related modules from single page.
การสมัครรับข้อมูลข่าวสาร
สร้างใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำและจัดการการต่ออายุ
eLearning
จัดการและเผยแพร่แพลตฟอร์ม eLearning
การสนทนา
แชท เมลเกตเวย์ และช่องทางส่วนตัว
รายชื่อ
รวมศูนย์สมุดที่อยู่ของคุณ
การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM)
จัดการคำสั่งเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือรายการวัสดุ
บล็อก
เผยแพร่บล็อกโพสต์ ประกาศ ข่าวสาร
Live Chat
สนทนากับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ
บาร์โค้ด
ใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดเพื่อประมวลผลการดำเนินการด้านโลจิสติกส์
สัญญาของบุคลากร

บริษัท เกษตรอินโน จำกัด
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เยี่ยมชมเว็บไซต์ เกษตรอินโน