ให้คนสำคัญของคุณได้ กินของดี

ให้ชุมชนและเกษตรกร มีความสุข


ช็อปเลย

เกษตรอินโน มาร์เก็ต

เพราะเราเชื่อว่าการทาน อาหารปลอดภัย คือจุดเริ่มต้นของการสร้างสุขภาพที่ดี เกษตรอินโน มาร์เก็ต จึงตั้งใจทำงานร่วมกับเกษตรกรพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดี เพื่อแบ่ งปันอาหารปลอดภัยที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าสารอาหารครบถ้วนให้กับผู้บริโภคทุกคน

ข้าวอินทรีย์

ปลอดภัย ไร้เคมี ดีต่อสุขภาพ

เซ็ตของขวัญ

ส่งตรงของขวัญเพื่อสุขภาพถึงบ้านคุณ


Subscription Set

สั่งซื้อสินค้าเกษตร ส่งตรงถึงบ้านทุกเดือน


Dynamic Snippet ของคุณจะแสดงที่นี่... ข้อความนี้แสดงขึ้นเนื่องจากคุณไม่ได้ให้ทั้งตัวกรองและเทมเพลตที่จะใช้

อยากให้คุณและคนสำคัญได้กินของดี ให้ชุมชนและเกษตรกรมีความสุข


ร่วมสร้างสังคมเกษตรยั่งยืน

ทุกการสั่งซื้อของคุณ คือ แรงสนับสนุนเกษตรกร ให้มีกำลังใจในวิถีเกษตรปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี เพื่อสุขภาพที่ดีตั้งแต่คนปลูกถึงคนกิน และเป็นส่วนสำคัญในการคืนความสมบูรณ์ให้สิ่งแวดล้อม ดินดี น้ำสะอาด อากาศบริสุทธิ์ เพื่อสังคมเกษตรยั่งยืน


สร้างโอกาสให้คนตัวเล็ก

ในโลกที่มีการแข่งขันสูง เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้คนตัวเล็กอย่าง "เกษตรกรรายย่อย" เดินตามไม่ทัน เราจึงตั้งใจจับมือทำไปด้วยกันกับเกษตรกร ตั้งแต่ให้ความรู้พัฒนาการเพาะปลูก ส่งเสริมการแปรรูป เพิ่มมูลค่าผลผลิต ไปจนถึงสร้างข่องทางการจำหน่าย ให้เกษตกรมีโอกาสสร้างรายได้ ผลักดันให้เกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มั่นคง


ส่งต่ออาหารปลอดภัยให้คุณ

เราคัดสรรสินค้าจากเกษตรกรในเครือข่ายที่เชื่อในวิถีเกษตรปลอดภัย เมื่อลดการใช้สารเคมีก็จำเป็นต้องบรรจงเพาะปลูกด้วยความใส่ใจ ใช้องค์ความรู้เกษตรสมัยใหม่เอาชนะศัตรูพืช ทำทุกอย่างให้มั่นใจได้ว่าเป็นสินค้าอาหารปลอดภัย เพราะเราอยากให้คุณและคนสำคัญได้กินของดี ให้ชุมชนและเกษตรกรมีความสุข

บริษัท เกษตรอินโน จำกัด
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เยี่ยมชมเว็บไซต์ เกษตรอินโน