Set E: ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ 1 กก จำนวน 5 ถุง

(0 รีวิว)

450.00 ฿ 450.0 THB 450.00 ฿

450.00 ฿

  ไม่มีการรวมนี้

  - Set E : เหมาะกับช่วงควบคุมน้ำหนัก เพิ่มกากใย คุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด

  "เกษตรสุข" เราคัดเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ เพาะปลูกในแปลงนาอินทรีย์ แหล่งน้ำปลอดสารปนเปื้อน ใช้ปุ๋นอินทรีย์ พร้อมแยกสีข้าวอินทรีย์จากข้าวทั่วไป ผ่านการรับรองมาตรฐานออแกนิก

  "เกษตรสุข" สนับสนุนเกษตรยั่งยืนด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรมีโอกาสสร้างรายได้ ทำอาชีพเกษตรให้มั่นคง และตั้งใจให้ผู้บริโภคทุกคนได้ทานอาหารปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี ในราคาสมเหตุสมผล

  "ข้าวอินทรีย์เกษตรสุข" ได้รับการรับรองจากมาตรฐานออแกนิคจากสหรัฐอเมริกา (USDA Standard)มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) จาก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ


  บริษัท เกษตรอินโน จำกัด
  101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

  เยี่ยมชมเว็บไซต์ เกษตรอินโน