เงื่อนไขการคืนสินค้าสำหรับการซื้อสินค้าผ่านช่องทางเกษตรอินโน มาร์เก็ต

  1. เกษตรอินโน มาร์เก็ต ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน โดยนับตั้งแต่วันได้รับสินค้า

  2. ในกรณีบริษัทจัดส่งสินค้าผิดจากคำสั่งซื้อ หรือสินค้าเสียหาย สูญหายจากการขนส่ง บริษัทฯ ยินดีจัดส่งสินค้าให้ใหม่ หรือคืนเงินให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขการคืนเงิน

  3. กรณีลูกค้าต้องการคืนสินค้า บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืนตามที่ลูกค้าได้แสดงใบเสร็จหลักฐานค่าขนส่งสินค้าที่เกิดขึ้น

  4. ค่าขนส่งสินค้าไม่สามารถเรียกคืนได้

เงื่อนไขการคืนเงิน


ขั้นตอนการเปลี่ยน / คืนสินค้า

  1. แจ้งปัญหาคำสั่งซื้อ ผ่านทาง

  2. ให้ข้อมูล รูปภาพ และรายละเอียดสินค้าที่มีปัญหากับเจ้าหน้าที่

  3. รอผลการยืนยันรับเปลี่ยน/คืนสินค้า

  4. ส่งคืนสินค้า(บางกรณี) และรอรับสินค้าใหม่ หรือได้รับการคืนเงินค่าสินค้า


บริษัท เกษตรอินโน จำกัด
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เยี่ยมชมเว็บไซต์ เกษตรอินโน