ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ ตราเกษตรสุข ขนาด 1 กิโลกรัม

(0 รีวิว)

100.00 ฿ 100.0 THB 100.00 ฿

100.00 ฿

  ไม่มีการรวมนี้

  - ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์เกษตรสุข ทุ่งกุลาร้องไห้ ปลอดภัย ไร้เคมี ช่วยสร้างสุขภาพที่ดี

  - "เกษตรสุข" เราคัดเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ เพาะปลูกในแปลงนาอินทรีย์ แหล่งน้ำปลอดสารปนเปื้อน ใช้ปุ๋นอินทรีย์ พร้อมแยกสีข้าวอินทรีย์จากข้าวทั่วไป ผ่านการรับรองมาตรฐานออแกนิก

  - "เกษตรสุข" สนับสนุนเกษตรยั่งยืนด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรมีโอกาสสร้างรายได้ ทำอาชีพเกษตรให้มั่นคง และตั้งใจให้ผู้บริโภคทุกคนได้ทานอาหารปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี ในราคาสมเหตุสมผล

  - "ข้าวอินทรีย์เกษตรสุข" ได้รับการรับรองจากมาตรฐานออแกนิคจากสหรัฐอเมริกา (USDA Standard)มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) จาก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

  บริษัท เกษตรอินโน จำกัด
  101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

  เยี่ยมชมเว็บไซต์ เกษตรอินโน